top of page
6.JPG

Lappland Guldprospektering

Lappland Guldprospektering AB är ett guldprospekteringsföretag grundat 1994. Bolagets grundare prospektörerna Torbjörn Grahn, Eric Sjölund, Jan-Åke Unee och geologen Göran Pettersson ligger bakom nästan alla av de guldförekomster som upptäckts i Lappland under de senaste 30 åren. Dit hör t ex Svartliden gruvan som drevs av Dragon Mining, Fäboliden, idag ägd av Dragon Mining, tidigare ägd av Lappland Goldminers, Bothnias Fäbodtjärn och Lappland Guldprospekterings fyndighet Stortjärnhobben.

 

Jan-Åke Unee och Torbjörn Grahn är fortfarande verksamma inom bolaget men Eric Sjölund är tyvärr avliden.

 

Torbjörn Grahn och geologen Göran Pettersson har under senare år bedrivit verksamhet inom bolaget Svensk Malmprospektering tillsammans prospektören Ingemar Åslund. Det bolaget är idag ett helägt dotterbolag till Lappland Guldprospektering AB. I Svensk Malmprospektering finns 6 undersökningstillstånd avseende guld varav flera är helt nya fynd.

gräver guld.jpg

Vår främsta fyndighet

Lappland Guldprospekterings främsta fyndighet är Stortjärnhobben där man innehar en bearbetningskoncession. En bearbetningskoncession innebär att Bergstaten, som är en avdelning inom den statliga myndigheten SGU (Statens Geologiska Undersökningar), har granskat projektet och konstaterat att det finns förutsättningar för lönsam gruvdrift. En bearbetningskoncession innebär att rätten till gruvdrift är avgjord i förhållande till samernas rätt till renbete. I samband med ansökan om bearbetningskoncession så har en första miljökonsekvens beskrivning gjorts. 

 

Malmen i Stortjärnhobben har testats i Svartlidens anrikningsverk och det fungerar utmärkt att utvinna den där. Anrikningsförsök på borrkärnor visar att höga utbyten kan nås. Avståndet dit är mellan 5 och 7 mil beroende på vägval. 

Lappland Guldprospektering har som målsättning att starta gruvverksamhet i Stortjärnhobben och att prospektera fram nya gruvor i Sverige. Förutsättningarna för det är väldigt goda i Sverige och speciellt Guldlinjen anses vara underprospekterad i förhållande till de mycket goda geologiska förutsättningar som där finns. Bolagets undersökningstillstånd ligger i huvudsak på Guldlinjen.

bottom of page