top of page

BOLAGSSTYRNING

Kontor med en vy
Karl-Åke Johansson, Styrelseledamot & VD

VD i Lappland Guldprospektering AB sedan 2022, född 1946. Bergsingenjör, gruv- och mineralteknik, LuTH 1976.

 

Har tidigare haft befattningar som chef och projektledare inom Boliden i Sverige, USA och Portugal och var dessutom chef för teknisk utveckling gruv- och mineralteknik. Därefter konsult inom entreprenadverksamhet, teknikansvarig för berg inom Vägverket Stockholm och platschef för Björkdalsgruvan. Har projektlett flera beviljade bearbetningskoncessioner och ett större miljötillstånd.

 

Innehar 1 000 B-aktier i Bolaget.

Thomas Björklund
Tomas Björklund, Styrelseordförande

Styrelseordförande, född 1959, 20 års erfarenhet från fondkommissionärsbranschen (startade Matteus Fondkommission tillsammans med sin bror på 1990-talet).

Började arbeta med Lappland Goldminers 1998 och är styrelseledamot i ett flertal olika bolag, arbetar med egna investeringar i dagsläget.

 

Innehar 10 000 A-aktier och 25 000 B-aktier i Bolaget.

Thomas Häggkvist
Thomas Häggkvist, CFO 

MSC i Finans, Stockholms Universitet.

 

Mångårig erfarenhet som VD och CFO för skandinaviska diamant- och guldprospekteringsbolag.

 

Grundare och VD för Bondia ekonomi & förvaltning AB sedan 2014, som erbjuder företagsekonomisk rådgivning.

Innehar 4 750 st B-aktier i Bolaget.

bottom of page