top of page

OM LAPPLAND GULDPROSPEKTERING

Lappland Guldprospektering AB är ett svenskt företag verksamt inom guldprospektering med målsättning att utveckla och bedriva guldbrytning i större skala i Sverige och övriga Norden. Bolagets ledning har mångårig erfarenhet av mineralprospektering och utveckling av gruvor i norra Sverige i kombination med en stark tilltro på en framtida ökad efterfrågan av guld. Sverige har goda möjligheter att bli en avsevärt större producent av guld och Lappland Guldprospektering har för avsikt att vara en viktig aktör i en långsiktig och, ur ett miljöperspektiv, ansvarstagande utveckling av den svenska prospekterings- och gruvbranschen.

 

Lappland Guldprospektering har en tillgångsportfölj bestående av minerallicenser i olika utvecklingsskeden belägna i Lappland i norra Sverige. Genom bolagets guldprojekt Stortjärnhobben har Lappland Guldprospektering en beviljad bearbetningskoncession som räcker i första hand 25 år och innebär att områdes markanvändning är dedikerat till gruvdrift. Bolaget har i kombination med denna bearbetningskoncession ett flertal innehavda undersökningstillstånd innehållande höghaltiga guldfynd baserat på initiala resultat av prospektering. Lappland Guldprospektering har en väl diversifierad portfölj av guldlicenser i olika utvecklingsskeden vilket skapar goda förutsättningar för bolaget att bli en betydande framtida guldproducent.

f2bc93_ac76c6f1e75a4867907f265409281e2e~mv2.jpg
bottom of page