top of page
Guldtacka.jpg

Guldmarknaden

Uppdaterad text rörande guldmarknaden kommer att publiceras här inom kort.

guldklimpar.png

Section Title

Guldmarknaden

Uppdaterad text rörande guldmarknaden kommer att publiceras här inom kort.

Efterfrågan på guld

Lappland Guldprospektering tror att synen investerares syn gradvis kommer att förändras och stärkas då bristen på värdebeständiga alternativ ökar. Investerare och centralbanker bedömer vi kommer se guld som en naturlig diversifiering i en investeringsportfölj. Exempelvis har centralbankerna i allt fler länder återigen börjat investera i guld.

Centralbanker kan fortsatt komma att intervenera på världens valutamarknader i syfte att främja tillväxt. I en sådan situation kommer guld att förbli en av få valutor som inte går att påverka genom intervention och därmed kan guld få fortsatt stöd som en finansiell diversifiering.
 

Globala mineralreserver

Guldpriset har betydelse för den totala mineralreservens storlek. Ett högt guldpris medger brytning av mindre höghaltig/rik malm vilket gör att de globala mineralreserverna ökar. De största guldmineralreserverna finns idag i Australien följt av Ryssland, USA och Sydafrika.
 

Guldets egenskaper

Au

79
Guld 196,97

Den kemiska beteckningen för guld, vilken är Au, kommer från latinets ”aurum”, kan ungefär översättas med ”strålande gryning”.

Guld har en rad unika kemiska och fysikaliska egenskaper. Formbarheten är den sannolikt bästa bland alla metaller. Ett gram guld kan dras ut till en 100 meter lång tråd eller valsas ut till bladguld, med en tjocklek av bara 0,0001 millimeter. Guldet har även andra intressanta egenskaper, det har en mycket god ledningsförmåga för elektrisk ström och värme, reflekterar ljus av vissa våglängder och angrips inte av luft och vatten. Guld oxiderar inte och är också motståndskraftigt mot vanliga syror, metallen kan endast lösas upp av kungsvatten och cyanid.

Det är ett grundämne som i naturen nästan alltid förekommer i berggrunden eller som vaskavlagring i anslutning till strömmande vattendrag eller stränder. Då guld är mjukt brukar det legeras (smältas ihop) med andra metaller för att kunna användas för tillverkning av olika bruksföremål. Mängden guld i en legering mäts vanligen i karat. Rent guld är 24 karat. Att ett föremål är gjort i 18 karats guld innebär således att guldmängden är 18/24-delar, det vill säga 75 procent av den totala vikten.

bottom of page