top of page
guld guldåder Lappland Guld.jpg

Guldlinjen

Guldlinjen ett nytt betydande guldfält i Västerbotten

Section Title

Guldlinjen

Lappland Guldprospektering AB bedriver prospektering och utvärdering av guldpotentialen på ”Guldlinjen” i Västerbotten. ”Guldlinjen” omfattar en rad guldfyndigheter, mineraliseringar och uppslag i olika geologiska situationer längs en regional tektonisk zon från nordvästra Västerbotten genom Sorsele-, Storuman-, Lycksele kommuner och vidare mot Bottenhavet i sydost.

 

Zonen kan representera en äldre riftzon vars ålder är nära 2 miljarder år. Guldmineraliseringarna uppträder i huvudsak tillsammans med arsenik- och magnetkis. Med utgångspunkt från klassisk blockletning och efterföljande geofysiska och geokemiska undersökningar har ett antal guldmineraliseringar påträffats t.ex. Svartliden, Ersmarksberget, Fäboliden, Klippen, Knaften, Stortjärnhobben, Gubbträsk, Sandviksträsk, Barsele och Svergoträsk.

 

Utöver dessa kända guldfyndigheter och mineraliseringar finns ett antal prospekteringsuppslag, som vid fortsatt prospektering kan ge upphov till nya intressanta fyndigheter. Det finns således belägg för att ett nytt betydande guldfält har påträffats i Västerbotten vid sidan av det traditionella Skelleftefältet.

 

Lappland Guldprospektering är ett företag med tydlig övertygelse avseende potentialen i  ”Guldlinjen” och ser goda möjligheter att inom området lokalisera nya guldförekomster. 

Genom prospektering och förvärv av intressanta förekomster från andra bolag, har bolaget idag några av dessa guldförekomster i sin projektportfölj. Guldmineraliseringar har påträffats i bland annat Stortjärnhobben, Gilleberget och i Svergoträsk. Bolaget äger tillstånd med ett antal intressanta uppslag, som vid fortsatt prospektering kan resultera i nya värdefulla fyndigheter.

bottom of page