top of page
grävmaskiner guld Lappland.jpg

LAPPLAND GULDPROSPEKTERING

Arrow Down
Inledning

Senaste nytt

stock-photo-a-lump-of-gold-on-a-stone-floor-635415917_edited.jpg
Guld letar.jpg

Mångårig erfarenhet inom prospektering, utveckling och drift av gruvor

Lappland Guldprospektering AB är ett svenskt företag verksamt inom guldprospektering med fokus på att utveckla och bedriva guldbrytning i större skala i Sverige och övriga Norden. Bolagets ledning har målsättningen att bli en betydande guldproducent. Lappland Guldprospektering har genom sina nyckelpersoner en mångårig erfarenhet av utveckling och drift av gruvor runt om i världen i kombination med en stark tilltro på en framtida ökad efterfrågan av guld. 

guld guldåder Lappland Guld.jpg

Med ambitionen att vara en ledande aktör inom den svenska prospekterings- och gruvbranschen

Sverige har goda möjligheter att bli en avsevärt större producent av guld och Lappland Guldprospektering har för avsikt att vara en viktig aktör i en långsiktig och, ur ett miljöperspektiv, ansvarstagande utveckling av den svenska prospekterings- och gruvbranschen.

Dokument

gräver guld.jpg

Våra minerallicenser och undersökningstillstånd

Lappland Guldprospektering har en tillgångsportfölj bestående av minerallicenser i olika utvecklingsskeden belägna i Lappland i norra Sverige. Genom bolagets guldprojekt Stortjärnhobben har Lappland Guldprospektering en beviljad bearbetningskoncession med tyngdpunkt i Lappland som räcker i första hand i 25 år och innebär att områdes markanvändning är dedikerad till gruvdrift. Bolaget har i kombination med denna bearbetningskoncession ett flertal innehavda undersökningstillstånd innehållande höghaltiga guldfynd baserat på initiala resultat av prospektering. Lappland Guldprospektering har en väl diversifierad portfölj av guldlicenser i olika utvecklingsskeden vilket skapar goda förutsättningar för bolaget att bli en betydande framtida guldproducent.

Sverige har goda möjligheter att bli en avsevärt större producent av guld.

bottom of page